facebook tracking
Avdelning

Väktare

Connect

Prevent Bevakning AB har arbetat med traditionell bevakning i över 30 år och det är fortfarande kärnan i vår verksamhet.

Eftersom våra väktare är ansikte utåt kan vi inte tänka oss att arbeta med annat än välutbildade, motiverade och ärliga medarbetare som bemöter kunden på ett professionellt, trevligt och vänligt sätt.
Våra väktare och skyddsvakter kan ha följande arbetsuppgifter:

PORTBEVAKNING

Portbevakning kan inbegripa allt från passerkontroll till besöksmottagning och kundservicetjänster. En väktarutbildad receptionist kan säkra in- och utpasseringar samtidigt som de sköter telefonväxeln och tar hand om besökare.

RONDERANDE BEVAKNING

Ronderande bevakning inbegriper inre och/eller yttre ronder till fots eller med bil. Väktaren eller skyddsvakten utför en skalskyddskontroll enligt vissa punkter. Bland annat kontrollerar de att inga obehöriga har tagit sig in och att inbrotts-, drift- och brandlarm är tillkopplat. Våra väktare kan även göra enklare brandskyddskontroller och andra likartade uppgifter som att t.ex. bistå i fastighetsrelaterade jourärenden. En ronderande bevakning följs upp med återrapportering till kunden om eventuella avvikelser.

All vår personal är utbildad i att arbeta förebyggande. De är uppmärksamma på säkerhetsrisker och rapporterar dem så att vi tillsammans med dig kan besluta om åtgärder – innan något händer.

LARMUTRYCKNING

Även om Prevent Bevakning inte har någon egen larmtjänst kan våra väktare och skyddsvakter ta emot och åka ut på larm som kommer via en SSF-certifierad larmcentral (SFF – stöldskyddsföreningen). Vi är snabbt på plats och kontrollerar vad som hänt och åtgärdar uppkomna fel och skador. Om det behövs kontaktar vi myndigheter eller er jour, beroende på vad vi kommit överens om.

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Munkerödsvägen 7
44432 Stenungsund Vägbeskrivning info@preventbevakning.se 0303779700 Se sida

Göteborg

Gullbergs strandgata 36 D
41104 Göteborg Vägbeskrivning info@preventbevakning.se 0303779700 Se sida

Hela Sverige


Hela Sverige Vägbeskrivning Se sida

Jobbar du redan på Prevent Bevakning AB & Prevent Safety Solutions AB?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@preventsafety.se
  • Christian Abrahamsson
  • Daniel Lundqvist
  • Emelie Ekelund
  • Linus Nilsson
  • Mattias Gustafsson
  • Peter Brocker
  • Pontus Placin
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor