facebook tracking
Avdelning

Säkerhetsvakter och HSE

Connect

Var med och bidra till att arbetsplatser blir trygga och säkra! 

Säkerhetsvakt
Säkerhetsvakten skyddar entreprenörer som utför riskfyllda arbeten genom att ständigt identifiera säkerhetsrisker kopplat till olika arbeten. De arbetar metodiskt och systematiskt med att identifiera och rapportera risker och farliga förhållanden på arbetsplatsen.

Prevents säkerhetsvakter genomgår en unik internutbildning på tre dagar på brandövningsfältet Bränningen. Utöver en certifiering i brandfarliga varor får våra säkerhetsvakter med sig kompetens inom radiokommunikation, fallskydd, lyft och avspärrningar, farliga ämnen, gasmätning, brandfarliga arbeten och inträden i slutna utrymmen. Teori blandas med praktiska övningar, rollspel och Rescue Sim. Vi tror starkt på lärande som inkluderar samtliga sinnen och där övningarna är verklighetstrogna. För att ta del i Prevents interna utbildning krävs ett godkänt resultat från gruppintervjun och dess moment. Möt säkerhetsvakten Sara.

HSE
HSE (hälsa, säkerhet och miljö) arbetar aktivt med att identifiera risker och farliga förhållanden på arbetsplatsen. De arbetar förebyggande och rådgivande genom deras frekventa arbete med synergier och händelserapportering. På Prevent tillhandahåller vi två typer av HSE-tjänster: operativ och strategisk.

Operativ HSE
Vilket innebär att vi är kundens (ex driftens, projektledarens eller BAS-U) förlängda arm i operativa arbetsmiljöfrågor. Länken mellan KMA-chef och entreprenör. Befattningens syfte är att arbetsmiljölagar och interna regler ska efterlevas i praktiken så att en god arbetsplatssäkerhet erhålls. 

Grunden i arbetet är genomförande samt assistans vid fördefinierade kontrollronder och arbeten. Tjänsten innebär till största del operativt arbete hos kunderna men inkluderar även rapport- och protokollföring. 

Genom identifiering av brister i arbetsplatssäkerheten kan kunden vägledas i att ta rätt beslut över vilka säkerhetsutmaningar man har och säkerhetshöjande åtgärder som behöver utföras. Möt HSE medarbetaren Rickard.

Prevent har en internutbildning inom HSE som sträcker sig över tre år. Utbildningen tar avstamp i arbetsmiljölagens olika delar, fokus ligger även på bland annat krisstöd, fallskydd, konflikthantering, byggnadsställningar och mobila arbetsplattformar. Utbildningen är både teoretisk med inslag av praktiska övningar på brandövningsfältet Bränningen.

Strategisk HSE
Utveckla och implementera HSE-relaterade metoder och rutiner (planera – genomföra – analyser.

RISU
Inträde i slutna utrymmen är förenat med hög risk. Prevent tillhandahåller en RISU-grupp som riskbedömer och genomför välplanerade korta inledande insatser i syfte att rädda liv och hälsa. Arbetet är till stor del förebyggande och arbetet innefattar till riskbedömningar, räddningsplanering och samordning i samråd med kund.

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Munkerödsvägen 7
44432 Stenungsund Vägbeskrivning info@preventbevakning.se 0303779700 Se sida

Göteborg

Gullbergs strandgata 36 D
41104 Göteborg Vägbeskrivning info@preventbevakning.se 0303779700 Se sida

Hela Sverige


Hela Sverige Vägbeskrivning

Jobbar du redan på Prevent Bevakning AB & Prevent Safety Solutions AB?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@preventsafety.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor