facebook tracking
Avdelning

Instruktör inom arbetsplatssäkert

Connect

Som instruktör hos Prevent arbetar du på brandövningsfältet Bränningen som vi driftar. Som instruktör är du med och instruerar i följande typer av övningar: 

Brandövningar
Vi har utbildningar av både teoretisk och praktisk karaktär. Våra brandutbildningar ger ökad trygghet och kunskap i att förebygga brand, hantering av brandutrustning och att kunna agera korrekt i samband med brand. På så vis kan skadebegränsande åtgärder genomföras i brandens inledningsskede så att skador på människa, miljö och egendom kan minimeras

Första hjälpen
Våra kurser i första hjälpen ger ökad trygghet och kunskap i hantering av första hjälpen utrustning och att kunna agera korrekt i samband med personolycksfall. På så vis kan skadebegränsande åtgärder genomföras i inledningsskedet så att skador kan minimeras och chansen att överleva exempelvis ett hjärtstopp ökar.

Arbetsplatssäkerhetsutbildningar
Teoretisk och praktisk utbildning inom arbetsplatssäkerhet, ex gasmätning, Brandfarliga Arbeten, brandfarliga varor, fallskydd. Ökad kunskap och förståelse för vikten av en god arbetsplatssäkerhet i syfte att minska risken för olycka och ohälsa på arbetsplatsen

Krishanteringsövningar
Ökad trygghet och kunskap i att samordna, dokumentera, prioritera verksamheten under en kris. På så vis kan skadebegränsande åtgärder genomföras i brandens inledningsskede så att skador på människa, miljö och egendom kan minimeras.

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Munkerödsvägen 7
44432 Stenungsund Vägbeskrivning info@preventbevakning.se 0303779700 Se sida

Göteborg

Gullbergs strandgata 36 D
41104 Göteborg Vägbeskrivning info@preventbevakning.se 0303779700 Se sida

Hela Sverige


Hela Sverige Vägbeskrivning

Jobbar du redan på Prevent Bevakning AB & Prevent Safety Solutions AB?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@preventsafety.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor